Välkommen till röstnings- och inloggningsinstruktionen

Här loggar du in för att kunna delta i val av ombud till Bildupphovsrätts årsstämma. Du måste vara individmedlem för att kunna delta i röstningen och det är därför som vi använder oss av bank id.

Ett ombud utses för att representera nu levande konstnärer och ett ombud för att representera avlidna konstnärer, varje ombud har två ersättare. Läs mer om detta under http://bildupphovsratt.se/om-oss/valordning.
Om röstningssidan inte fungerar, vänligen kontakta webmaster@bildupphovsratt.se.