Vill du använda en skyddad bild?

Med hjälp av vår service kan du få rättigheter att använda verk av nära 145 000
svenska och utländska upphovspersoner. Börja med att göra en sökning i Bildupphovsrätts medlemslista för att se vilka bildskapare vi företräder.

Gör så här: Skriv in Förnamn [mellanslag] Efternamn i följd utan några andra tecken och klicka sedan på ”sök”. Endast efternamn eller pseudonym går också bra, men om du får fler än 100 träffar måste du förfina din sökning.Inget resultat.
Finns upphovspersonen du söker med i listan?

Ja! Välkommen att söka tillstånd för användning av bilden. Fyll i en ansökan på bildupphovsratt.se/bildanvandare/sa-har-skaffar-du-tillstand Ett tillstånd kan gå snabbt eller ta lite längre tid att få klart, det beror på hur du vill använda verket. Ett tips är att vara ute i god tid innan publicering.

Nej! Då företräds personen inte av Bildupphovsrätt eller någon av våra systerorganisationer utomlands. Det innebär att du själv måste få tag i upphovspersonen eller dennes arvingar för att be om tillstånd. Misslyckas du med det har du enligt upphovsrättslagen inte rätt att använda bilden.

OBS! Vi strävar efter att hålla medlemslistan uppdaterad och korrekt men kan inte garantera det. Om du misstänker att informationen inte stämmer eller om du behöver ytterligare hjälp med din sökning, ta kontakt med oss genom att maila bildupphovsratt@bildupphovsratt.se

Är du konsthandlare? Observera att följerätt är en lagstadgad ersättning som alla professionella konsthandlare har ansvar att betala in, oavsett om en konstnär finns i Bildupphovsrätts medlemslista eller ej. Läs mer om följerätt